Bestride gjeld

– Feil og mangler ved saker. Dersom du mener å ha mottatt et inkassobrev på feil grunnlag, og du ikke skylder penger, kan du bestride det både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler i så fall å kontakte oss i Slettgjelden umiddelbart, og helst skriftlig – slik at det eksisterer dokumentasjon på at du har tatt kontakt.
Hvis innsigelsene dine mot kravet ikke er «åpenbart grunnløse», blir fakturaen nå sett på som omtvistet. Dette betyr i praksis at inkasso ikke kan iverksettes eller fortsette på lovlig vis, før en rettslig avgjørelse er tatt i forliksrådet eller høyere i rettsapparatet.
Vi bistår over hele landet, både privatpersoner og selskaper.


Kontakt oss her!
Unpaid debts

Vår ekspertise

  • Vi har hatt styreposisjoner i rundt 25 bedrifter spredt over mange forskjellige bransjer og størrelser.
  • Vi oppgir gjerne referanser som passer til ditt problem, eller se hva våre kunder sier om oss på her.
  • Vi tar gjeldssaker fra kr. 400.000,- i gjeld og oppover.

Betalingsproblemer?

Betalingsproblemer kan bli et langt alvorligere problem hvis du ikke tar tak i det før det er for sent. Det er viktig å handle raskt. Du trenger ikke å sloss mot dine kreditorer på egen hånd. Søk derfor hjelp så fort som mulig.

Få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Gjeldsordninger

Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom.

La ikke gjelden vokse deg over hodet!  hjelp!

Bli kvitt dine gjeldsproblemer

Kontakt oss i dag!