Gamle og kompliserte gjeldssaker

Vår erfaring og kompetanse vil bidra til en optimal løsning i slike saker. Lemping – sletting av gamle krav.
Slettgjelden.no, gjennomfører såkalte private gjeldsforhandlinger (privat gjeldsoppgjør). Med private gjeldsforhandlinger menes at du på egen hånd – altså uten å bruke det offentlige gjeldsordningssystemet (namsmannen) – forsøker å forhandle deg frem til enighet med kreditorene. Fordelen med private gjeldsforhandlinger er at du kan få en diskre, raskere og mer smidig løsning på dine gjeldsproblemer. Samtidig er nok ulempen at du ikke kan «tvinge» dine kreditorer som samme måte som under en offentlig gjeldsordning.

Foregår mellom tre parter: oss, klient og kreditor. Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.Ta kontakt for mer informasjon.

Med privat gjeldsoppgjør menes at vi forhandler med en eller flere av dine kreditorer med sikte på å komme frem til en gjeldsavtale. Forslag til privat gjeldsoppgjør fremsettes av skyldneren og kan gå ut på betalingsutsettelse, reduksjon i gjeld, deloppgjør, refinansiering m m.


Kontakt oss her!
Calculating cost

Vår ekspertise

  • Vi har hatt styreposisjoner i rundt 25 bedrifter spredt over mange forskjellige bransjer og størrelser.
  • Vi oppgir gjerne referanser som passer til ditt problem, eller se hva våre kunder sier om oss på her.
  • Vi tar gjeldssaker fra kr. 400.000,- i gjeld og oppover.

Betalingsproblemer?

Betalingsproblemer kan bli et langt alvorligere problem hvis du ikke tar tak i det før det er for sent. Det er viktig å handle raskt. Du trenger ikke å sloss mot dine kreditorer på egen hånd. Søk derfor hjelp så fort som mulig.

Få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Gjeldsordninger

Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom.

La ikke gjelden vokse deg over hodet!  hjelp!

Bli kvitt dine gjeldsproblemer

Kontakt oss i dag!