Gjeld/Gjeldsforhandlinger

Forhandle frem nye gode løsninger. Vi forhandler med inkassoselskaper, kreditorer, banker og finansieringsinstitusjoner. Gjeldsforhandling (gjeldsmekling) vil være forhandling mellom skyldner og kreditor eller kreditorene for å få en endring av betalingsvilkårene. Formålet med forhandlingen kan være å oppnå gjeldssletting eller endring av (låne) vilkårene slik at gjelden kan nedbetales uten mislighold. Det normale er egenforhandling. Rådgiverene i slettgjelden.no har lang erfaring og solid kompetanse i denne type saker .Gjeldsforhandling kan være utenrettslig
(privat) gjeldsforhandling innenfor gjeldende rett eller offentlig gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven av 1992 eller konkursloven av 1984. Vi forhandler frem avtaler for private og selskaper.


Kontakt oss her!
Credit card on laptop

Vår ekspertise

  • Vi har hatt styreposisjoner i rundt 25 bedrifter spredt over mange forskjellige bransjer og størrelser.
  • Vi oppgir gjerne referanser som passer til ditt problem, eller se hva våre kunder sier om oss på her.
  • Vi tar gjeldssaker fra kr. 400.000,- i gjeld og oppover.

Betalingsproblemer?

Betalingsproblemer kan bli et langt alvorligere problem hvis du ikke tar tak i det før det er for sent. Det er viktig å handle raskt. Du trenger ikke å sloss mot dine kreditorer på egen hånd. Søk derfor hjelp så fort som mulig.

Få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Gjeldsordninger

Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom.

La ikke gjelden vokse deg over hodet!  hjelp!

Bli kvitt dine gjeldsproblemer

Kontakt oss i dag!