OFFENTLIG GJELDSORDNING

  • Komplett søknadsmappe leveres fra oss til namsmannen/politi.
  • Løper over 5 år. Gjelden må ikke være nyere enn 2 år.

Vi hjelper deg med å få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Call Now ButtonFå hjelp i dag!