OFFENTLIG GJELDSORDNING

Komplett søknadsmappe leveres fra oss til namsmannen for åpning av gjeldsordning. Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom. Løper over 5 år. Gjelden må ikke være nyere enn 2 år.

Du må være varig ute av stand til å gjøre opp gjelden. Namsmannen vurderer om du kan betale ned gjelden. Namsmannen vurderer også hvor lang tid du vil bruke på det. Hvis du må bruke lang tid, kan du være det vi kaller «varig ute av stand» til å betale ned gjelden. Du oppfyller ikke vilkårene for å få gjeldsordning hvis du har midlertidige betalingsproblemer.
Det skal ikke virke støtende for andre at du får gjeldsordning. Namsmannen vurderer dette. Gjeldens alder spiller inn her. Har du mye ny gjeld, kan det gjøre at du ikke får gjeldsordning. Da bør du vente med å søke til gjelden har blitt noe eldre. Har du straffegjeld eller store skatte- og avgiftskrav? Namsmannen tar dette med i vurderingen av om gjeldsordningen kan virke støtende for andre.

Kontakt oss her!
Unpaid debts

Vår ekspertise

  • Vi har hatt styreposisjoner i rundt 25 bedrifter spredt over mange forskjellige bransjer og størrelser.
  • Vi oppgir gjerne referanser som passer til ditt problem, eller se hva våre kunder sier om oss på her.
  • Vi tar gjeldssaker fra kr. 400.000,- i gjeld og oppover.

Betalingsproblemer?

Betalingsproblemer kan bli et langt alvorligere problem hvis du ikke tar tak i det før det er for sent. Det er viktig å handle raskt. Du trenger ikke å sloss mot dine kreditorer på egen hånd. Søk derfor hjelp så fort som mulig.

Få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Gjeldsordninger

Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom.

La ikke gjelden vokse deg over hodet!  hjelp!

Bli kvitt dine gjeldsproblemer

Kontakt oss i dag!