Skatt

Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse. Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse av innfordringshensyn. Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet Klage på skatte- og avgiftsvedtak.

Lovens oppregning av rimelighetsårsaker er ikke uttømmende, jf. ”lignende årsaker”. Også andre forhold som er knyttet til skyldneren og som begrenser hans mulighet til å forbedre sin økonomiske situasjon kan være relevante. Nedenfor følger et utvalg av omstendigheter som kan tillegges vekt ved vurderingen av om tilstrekkelig rimelighetsårsak foreligger. Listen er ikke uttømmende, også andre forhold kan komme inn i vurderingen:

 • rusmisbruk
 • lengre fengselsopphold
 • høy alder
 • langvarig rehabilitering
 • langvarig arbeidsledighet
 • dødsfall i familien
 • sykdom, som i seg selv ikke tilfredsstiller kravet til ”særlig alvorlig sykdom”
 • forholdet til sosialtjenesten, mottager av sosialstønad
 • sosiale problemer
 • langvarige økonomiske problemer
 • familiesituasjon, stor forsørgelsesbyrde

Vi bistår deg, ta kontakt med oss.


Kontakt oss her!
Account

Vår ekspertise

 • Vi har hatt styreposisjoner i rundt 25 bedrifter spredt over mange forskjellige bransjer og størrelser.
 • Vi oppgir gjerne referanser som passer til ditt problem, eller se hva våre kunder sier om oss på her.
 • Vi tar gjeldssaker fra kr. 400.000,- i gjeld og oppover.

Betalingsproblemer?

Betalingsproblemer kan bli et langt alvorligere problem hvis du ikke tar tak i det før det er for sent. Det er viktig å handle raskt. Du trenger ikke å sloss mot dine kreditorer på egen hånd. Søk derfor hjelp så fort som mulig.

Få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Gjeldsordninger

Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom.

La ikke gjelden vokse deg over hodet!  hjelp!

Bli kvitt dine gjeldsproblemer

Kontakt oss i dag!