Vi bistår med følgende over hele landet!


Offentlig gjeldsordningnamsmann

Les mer

Privat gjeldsoppgjør

Les mer

Gjeldsforhandlinger

Les mer

Tvangsfullbyrdelse/kausjonsansvar

Les mer

Gamle ogkompliserte gjeldssaker

Les mer

Bestride gjeld

Les mer

Gjeldsregisteret

Les mer

Skatt

Les mer

Oppbudsbegjæring – Konkurs

Les mer

Vår ekspertise

  • Vi har hatt styreposisjoner i rundt 25 bedrifter spredt over mange forskjellige bransjer og størrelser.
  • Vi oppgir gjerne referanser som passer til ditt problem, eller se hva våre kunder sier om oss på her.
  • Vi tar gjeldssaker fra kr. 400.000,- i gjeld og oppover.

Betalingsproblemer?

Betalingsproblemer kan bli et langt alvorligere problem hvis du ikke tar tak i det før det er for sent. Det er viktig å handle raskt. Du trenger ikke å sloss mot dine kreditorer på egen hånd. Søk derfor hjelp så fort som mulig.

Få orden på økonomien!

Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.

Gjeldsordninger

Slettgjelden.no hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom.

Kunde anmeldelser

La ikke gjelden vokse deg over hodet!  hjelp!

Bli kvitt dine gjeldsproblemer

Kontakt oss i dag!